Фигура 7 копия 4
  • VEKA profili

KOMPANIJA KOJA ČUVA ŽIVOTNU SREDINU I PRIRODNE RESURSE

3.11.2022.

Osnova poslovanja kompanije VEKA AG je, između ostalog, i odgovornost prema životnoj sredini, ne samo prilikom odabira kvalitetnih sirovina i procesa proizvodnje profilskih sistema, već i prilikom razvoja proizvoda i višestranih aktivnosti na polju reciklaže.

Proizvodnja prozorskih profila se danas odvija uz relativno nisku potrošnju energije i resursa, a posebno povoljan efekat održivosti i kruženja energije ima praktično potpuna reciklaža starih prozora.

PVC se kao materijal za prozorske profile probio na tržište od kraja 60-tih godina prošlog veka zbog svojih pozitivnih svojstava, čija je kombinacija ostala nenadmašna. Materijal PVC, kao prijatelj životne sredine, nudi velike prednosti. One su vidljive počevši od samog procesa proizvodnje, koji pomoću najmodernije tehnologije podleže svim standardima zaštite životne sredine, a nastavlja se procesom prerade, koju odlikuje ušteda energije. Povezani procesi redukuju potrošnju energije i vode.

Ekološka odgovornost spada u glavne prioritete kada je u pitanju vodosnabdjevanje. Pored sanitarnih čvorova i menze, voda se u kompaniji VEKA prvenstveno koristi za hlađenje proizvodnih objekata i ekstrudiranih profila. Voda cirkuliše na svim proizvodnim lokacijama kompanije kako bi se smanjila potrošnja vode iz vodovoda. Kompanija VEKA upravlja izgrađenom močvarom na svom najvećem lokalitetu u Sendenhorstu od 1998. godine. Sva površinska voda, kišnica, se sakuplja i prečišćava se u sabirnim bazenima u okviru kompanije. Nakon procesa bistrenja, voda se vraća u ciklus rashladne i procesne vode i ponovo upotrebljava u internom vodovodnom sistemu. Prečišćavanje se uglavnom vrši bez hemikalija, pomoću biljaka, njihovog korena i kanala pješčanog filtera. Pored ekoloških prednosti, smanjuje se i potrošnju vode iz javne mreže i količina otpadnih voda. Svake godine kroz ovaj sistem cirkuliše oko 136 miliona litara vode – a to je količina vode koja se ne mora uzimati iz javnih mreža.

U pogledu potrošnje električne energije, proizvodnja VEKA profila takođe pokazuje ogromne korake koji se mogu preduzeti za očuvanje resursa. Zahvaljujući još i predlozima zaposlenih u kompaniji VEKA, bilo je moguće optimizovati mnoge aspekte - kako u Sendenhorstu, tako i na drugim lokacijama VEKA Grupe. Pored toga, kompanija se oslanja na solarnu energiju sa krovova velikih hala. Nagrada za ovo zalaganje je da je potrošnja električne energije prepolovljena od 2005. godine.

Sa porastom svesti o zaštiti životne sredine i klime, raste i želja za održivom gradnjom. Kuće i zgrade koje štede resurse i energiju mogu učiniti mnogo da bi se primetno smanjile emisije gasova koje štetno utiču na klimatske uslove. Prema procjenama, više od trećine emisija širom svijeta dolazi iz građevinskog sektora, dok je samo u Njemačkoj taj udeo i dalje oko jedne sedmine.

PVC stolarija predstavlja pozitivan primer faktora koji utiču na ravnotežu održivosti. Za proizvodnju PVC materijala za prozorske profile koristi se nafta - neobnovljiva sirovina. Međutim, pošto se reciklažom plastičnih prozora i vrata dobija visokokvalitetni PVC reciklat koji se može ponovo direktno koristiti u proizvodnji profila, situacija je ovde znatno poboljšana. U kompaniji VEKA, na primer, više od četvrtine PVC materijala koji se koristi za ekstruziju već dolazi od reciklaže.

Savremeni PVC prozori izrađeni od visokokvalitetnih sistema profila klase A kompanije VEKA doprinose održivosti i zaštiti životne sredine tako što štede energiju pri grijanju i hlađenju, smanjuju emisiju ugljen-dioksida, a zahvaljujući reciklaži starih prozora, smanjuje se stvaranje otpada i čuvaju resursi tokom proizvodnog procesa. Kao pionir reciklaže, VEKA je još ranih 1990-ih dokazala kako se stari PVC prozori mogu reciklirati u industrijskom obimu, kako efikasno tako i ekonomično. Od tada, VEKA Grupa za reciklažu je nastavila da širi svoje aktivnosti: pored pilot fabrike u Beringenu, u njemačkoj pokrajini Tiringija, sada ima još dvije fabrike, u Francuskoj i u Velikoj Britaniji, gde se godišnje može reciklirati oko 100.000 tona prozora i vrata, roletni, kao i otpada od proizvodnje PVC-a.

VEKA PVC stolarija je energetski efikasna jer sprečava gubitke toplotne energije i čuva životnu sredinu. Funkcionalnost, estetika i energetska efikasnost prozora pružaju nam bolji, kvalitetniji, sigurniji i ugodniji život. Veoma je važno da sarađujete sa proverenim firmama, koje sirovine nabavljaju od pouzdanih proizvođača i koje vam mogu dati validnu garanciju i sve potrebne ateste. Pronađite vama najbliže proizvođače prozora i vrata https://veka.ba/kupci/.